Personvernerklæring

Opprettet: 29.april 2019 Sist revidert: 29. april 2019


Behandling av personopplysninger i Møre Entreprenør AS


Når du bruker nettsiden vår og / eller er i kontakt med oss ved å bestille og motta tjenester fra oss vil Møre Entreprenør AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.


Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er


Møre Entreprenør AS org.nr 911 727 285

v/ Rolv Marius Stuen Olsen-Wiig (Styreleder)

Borgundfjordvegen 108

6017 Ålesund


Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte daglig leder Rolv Marius Stuen Olsen-Wiik, rolv@moreent.no telefonnummer: 48 02 14 49.

  • Formål for innsamling

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg og/eller avtale med deg.

2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

3. Rekruttering til nye stillinger oss hos: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her [link til cookie-policy].

  • Utlevering av personopplysninger til andre
  • Lagringstid
  • Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
  • Endringer

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et eksplisitt samtykke fra deg, et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen eller at utlevering er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser.

Møre Entreprenør AS bruker databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som foretas av Møre Entreprenør AS skjer innenfor EU/EØS-området.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Det betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte daglig leder Rolv Marius Stuen Olsen-Wiik, rolv@moreent.no telefonnummer: 48 02 14 49. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

8. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen som er gitt her. Ved større endringer vil vi gjøre deg oppmerksom på dette dersom vi har dine kontaktopplysninger. Oppdatert informasjon vi ellers alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.